Tożsamość narracyjna: Wilhelma Diltheya pojęcie (auto)biografii a narracyjne koncepcje tożsamości osobowej
Wojciech   Torzewski
MAeS
2016; 17(2):93-109
ICID: 1224627Abstract total views: 1146
Full text total downloads: 1146
Maximum downloads: 420 (2017.01)
Minimum downloads: 12 (2017.08)
Average monthly downloads: 114.6