Tożsamość narracyjna: Człowiek jako „zwierzę samointerpretujące się”. Koncepcja tożsamości narracyjnej Charlesa Taylora
Klaudyna   Bociek
MAeS
2016; 17(2):63-70
ICID: 1224624Abstract total views: 1071
Full text total downloads: 1071
Maximum downloads: 416 (2017.01)
Minimum downloads: 10 (2017.04)
Average monthly downloads: 178.5