Tożsamość narracyjna: Człowiek jako „zwierzę samointerpretujące się”. Koncepcja tożsamości narracyjnej Charlesa Taylora
Klaudyna   Bociek
MAeS
2016; 17(2):63-70
ICID: 1224624Abstract total views: 1090
Full text total downloads: 1090
Maximum downloads: 416 (2017.01)
Minimum downloads: 14 (2017.03, 2017.04)
Average monthly downloads: 155.71