Tożsamość narracyjna: Ironia ludzkiej tożsamości: narracja a problem nieskończoności podmiotu
Klementyna   Chrzanowska
MAeS
2016; 17(2):53-61
ICID: 1224623Abstract total views: 1145
Full text total downloads: 1145
Maximum downloads: 424 (2017.01)
Minimum downloads: 10 (2017.08)
Average monthly downloads: 114.5