Tożsamość narracyjna: „Zwrot narratywistyczny” a filozofia.
Casus Paula Ricoeura

Krystyna   Bembennek
MAeS
2016; 17(2):41-52
ICID: 1224622Abstract total views: 1098
Full text total downloads: 1098
Maximum downloads: 418 (2017.01)
Minimum downloads: 13 (2017.05)
Average monthly downloads: 156.86