Tożsamość narracyjna: Transcendowanie skończoności egzystencjalnej poprzez opowieść. W kręgu filozofii Paula Ricoeura.
Jarosław   Jakubowski
MAeS
2016; 17(2):27-40
ICID: 1224621Abstract total views: 1095
Full text total downloads: 1095
Maximum downloads: 418 (2017.01)
Minimum downloads: 10 (2017.03)
Average monthly downloads: 156.43