Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji
pt. „Praca – Konsumpcja – Przedsiębiorczość. Świadomość
ekonomiczna młodego pokolenia państw Grupy Wyszehradzkiej”

Monika   Żak
MAeS
2016; 17(1):107-110
ICID: 1212317Abstract total views: 2213
Full text total downloads: 2213
Maximum downloads: 661 (2016.09)
Minimum downloads: 10 (2017.05, 2017.06)
Average monthly downloads: 201.18