25 LAT PO KOMUNIZMIE W EUROPIE:
ZJAWISKA, PROBLEMY
I TEORETYCZNE WYJAŚNIENIA: From “Solidarity” to precarious work.
Transformation of the Labour Market
in Poland 1989–2014

Tadeusz   Sznajderski
MAeS
2016; 17(1):17-25
ICID: 1212301Abstract total views: 2221
Full text total downloads: 2221
Maximum downloads: 657 (2016.09)
Minimum downloads: 14 (2017.01, 2017.04)
Average monthly downloads: 246.78