MUZYKA I MORALNOŚĆ (RECENZJE): Prze-myśleć wartości (B. Dziemidok, 2014,
Amerykańska aksjologia i estetyka XX wieku. Wybrane koncepcje,
Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno, ss. 256)

Anna   Chęćka-Gotkowicz
MAeS
2015; 16(3):176-178
ICID: 1186723Abstract total views: 362
Full text total downloads: 362
Maximum downloads: 82 (2015.12)
Minimum downloads: 7 (2016.05)
Average monthly downloads: 17.24