MUZYKA I MORALNOŚĆ: O wartościach moralnych, dziełach muzycznych
i możliwości ich korelacji w nawiązaniu
do filozofii Romana Ingardena

Małgorzata  A.  Szyszkowska
MAeS
2015; 16(3):115-127
ICID: 1186515Abstract total views: 354
Full text total downloads: 354
Maximum downloads: 82 (2015.12)
Minimum downloads: 8 (2016.11)
Average monthly downloads: 20.82