MUZYKA I MORALNOŚĆ: Ekspresja i katharsis
w symfoniach Piotra Czajkowskiego

Jacek  Szerszenowicz
MAeS
2015; 16(3):94-114
ICID: 1186514Abstract total views: 424
Full text total downloads: 424
Maximum downloads: 84 (2015.12)
Minimum downloads: 11 (2016.05)
Average monthly downloads: 22.32