MUZYKA I MORALNOŚĆ: „Szczególnie obdarowani przez Boga”
– przyczynek do dziejów mecenatu nazistowskiego
w dziejach muzyki niemieckiej

Małgorzata   Grzywacz
MAeS
2015; 16(3):86-93
ICID: 1186513Abstract total views: 394
Full text total downloads: 394
Maximum downloads: 84 (2015.12)
Minimum downloads: 10 (2016.05)
Average monthly downloads: 23.18