MUZYKA I MORALNOŚĆ: Dyskursywna niemoc Petera Kivy’ego:
problem moralnego uwikłania muzyki

Anna  Chęćka-Gotkowicz
MAeS
2015; 16(3):77-85
ICID: 1186509Abstract total views: 421
Full text total downloads: 421
Maximum downloads: 86 (2015.12)
Minimum downloads: 9 (2016.05)
Average monthly downloads: 22.16