MUZYKA I MORALNOŚĆ: Zmartwychwstanie kompozytora,
czyli o muzycznej autentyczności
w okowach kontraktu interpretacyjnego

Karolina  Kolinek-Siechowicz
MAeS
2015; 16(3):68-76
ICID: 1186504Abstract total views: 419
Full text total downloads: 419
Maximum downloads: 84 (2015.12)
Minimum downloads: 9 (2016.05)
Average monthly downloads: 23.28