MUZYKA I MORALNOŚĆ: Etyka, rozumienie muzyki i pewien spór o Bacha
Krzysztof   Moraczewski
MAeS
2015; 16(3):58-67
ICID: 1186008Abstract total views: 439
Full text total downloads: 439
Maximum downloads: 84 (2015.12)
Minimum downloads: 6 (2017.08)
Average monthly downloads: 20.9