MUZYKA I MORALNOŚĆ: Etyka, rozumienie muzyki i pewien spór o Bacha
Krzysztof   Moraczewski
MAeS
2015; 16(3):58-67
ICID: 1186008Abstract total views: 413
Full text total downloads: 413
Maximum downloads: 84 (2015.12)
Minimum downloads: 9 (2016.05)
Average monthly downloads: 21.74