MUZYKA I MORALNOŚĆ: Splamiona chwała Mesjasza?
Filozoficzne aspekty sporu muzykologów
o mniemany antysemityzm oratorium Händla

Jan  Czarnecki
MAeS
2015; 16(3):39-57
ICID: 1186007Abstract total views: 451
Full text total downloads: 451
Maximum downloads: 88 (2015.12)
Minimum downloads: 9 (2016.05)
Average monthly downloads: 23.74