MUZYKA I MORALNOŚĆ: Muzyka i etyka. Przegląd wybranych publikacji i stanowisk.
Anna  Koszewska
MAeS
2015; 16(3):13-38
ICID: 1186006



Abstract total views: 401
Full text total downloads: 401
Maximum downloads: 84 (2015.12)
Minimum downloads: 12 (2016.06)
Average monthly downloads: 23.59