SPOŁECZEŃSTWO SIECIOWE: W kierunku integracji środowiska osób
niepełnosprawnych. Znaczenie internetu dla
formowania się wspólnot osób niepełnosprawnych

Dorota   Żuchowska-Skiba
MAeS
2015; 16(2):200-210
ICID: 1172794Abstract total views: 1402
Full text total downloads: 1402
Maximum downloads: 462 (2015.11)
Minimum downloads: 8 (2017.01)
Average monthly downloads: 60.96