SPOŁECZEŃSTWO SIECIOWE: Muzeum w sieci – sieć w muzeum. Kilka uwag o muzeoblogach jako fenomenie kulturowym.
Katarzyna  Grzyb
MAeS
2015; 16(2):83-95
ICID: 1172753Abstract total views: 1275
Full text total downloads: 1275
Maximum downloads: 453 (2015.11)
Minimum downloads: 8 (2017.04)
Average monthly downloads: 67.11