SPOŁECZEŃSTWO SIECIOWE: Pacynka kontra Faceopera. Zjawisko kont
alternatywnych w mediach społecznościowych.

Krzysztof  Gajewski
MAeS
2015; 16(2):65-82
ICID: 1172752Abstract total views: 1395
Full text total downloads: 1395
Maximum downloads: 466 (2015.11)
Minimum downloads: 9 (2016.05)
Average monthly downloads: 69.75