SPOŁECZEŃSTWO SIECIOWE: Pacynka kontra Faceopera. Zjawisko kont
alternatywnych w mediach społecznościowych.

Krzysztof  Gajewski
MAeS
2015; 16(2):65-82
ICID: 1172752



Abstract total views: 1467
Full text total downloads: 1467
Maximum downloads: 466 (2015.11)
Minimum downloads: 9 (2016.05)
Average monthly downloads: 63.78