SPOŁECZEŃSTWO SIECIOWE: Młodzież akademicka a nowe technologie. Zależność między
korzystaniem z nowych technologii cyfrowych w procesie
masowego komunikowania a społeczną interakcją młodego pokolenia.

Małgorzata  Durzewska
MAeS
2015; 16(2):28-50
ICID: 1172748Abstract total views: 1328
Full text total downloads: 1328
Maximum downloads: 460 (2015.11)
Minimum downloads: 8 (2016.07)
Average monthly downloads: 60.36