SPOŁECZNA METAFORYKA CIAŁA: Spektakl jako narzędzie alienacji.
Sytuacjoniści i ich dziedzictwo

Łukasz   Iwasiński
MAeS
2015; 16(1):106-121
ICID: 1150845Abstract total views: 7108
Full text total downloads: 7108
Maximum downloads: 2425 (2015.05)
Minimum downloads: 6 (2016.05)
Average monthly downloads: 284.32