SPOŁECZNA METAFORYKA CIAŁA: Projektowanie hiperrzeczywistości?
Emancypacja dizajnu w perspektywie
wybranych teorii socjologii i filozofii kultury

Paweł   Możdżyński
MAeS
2015; 16(1):96-105
ICID: 1150844Abstract total views: 7148
Full text total downloads: 7148
Maximum downloads: 2431 (2015.05)
Minimum downloads: 8 (2016.05)
Average monthly downloads: 264.74