Sprawozdania i recenzje: Różnorodne spojrzenia
na zagadnienie transpłciowości

Konrad  Witek
MAeS
2014; 15(4):176-179
ICID: 1138992Abstract total views: 7161
Full text total downloads: 7161
Maximum downloads: 2939 (2015.03)
Minimum downloads: 6 (2015.07, 2017.04)
Average monthly downloads: 265.22