Sprawozdania i recenzje: Biograficzne badanie rzeczywistośc.i
Sprawozdanie z konferencji naukowej. Badania biograficzne w naukach społecznych”,
Łódź, 12–13 czerwca 2014

Renata   Dopierała
MAeS
2014; 15(4):171-175
ICID: 1138990Abstract total views: 7224
Full text total downloads: 7224
Maximum downloads: 2943 (2015.03)
Minimum downloads: 4 (2015.07)
Average monthly downloads: 233.03