Sprawozdania i recenzje: Dobre wprowadzenie dla rozpoczynających badania przekazów wizualnych (Gillian Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, tłum. Ewa Klekot, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, ss. 335)
Olga   Czeranowska
MAeS
2014; 15(3):166-172
ICID: 1134343Abstract total views: 439
Full text total downloads: 439
Maximum downloads: 34 (2015.04)
Minimum downloads: 6 (2015.02, 2015.06, 2016.05, 2016.09, 2017.04)
Average monthly downloads: 14.16