MIĘDZY CZŁOWIEKIEM A BESTIĄ: Między mitem a wiedzą empiryczną.
Definiowanie relacji międzygatunkowej w szkoleniu psów

Michał  Piotr Pręgowski
MAeS
2014; 15(1):55-70
ICID: 1122751Abstract total views: 642
Full text total downloads: 642
Maximum downloads: 84 (2017.02)
Minimum downloads: 5 (2016.05)
Average monthly downloads: 18.34