RECENZJE I SPRAWOZDANIA: Sprawozdanie z I Krajowej Konferencji
„Socjologia medycyny – promocja zdrowia – biopolityka”

Małgorzata   Nowastowska, Ewa   Pietrucha
MAeS
2014; 15(1):173-174
ICID: 1122748Abstract total views: 522
Full text total downloads: 522
Maximum downloads: 28 (2015.12)
Minimum downloads: 4 (2014.11)
Average monthly downloads: 14.91