MIĘDZY CZŁOWIEKIEM A BESTIĄ: Archetypiczni kapłan i wojownik oraz wizerunki zwierząt w twórczości wschodniosłowiańskich muzyków neopogańskich
Ivan   Lysiuk
MAeS
2014; 15(1):97-120
ICID: 1122746Abstract total views: 570
Full text total downloads: 570
Maximum downloads: 30 (2016.09)
Minimum downloads: 4 (2015.06)
Average monthly downloads: 16.29