BOOK REVIEWS AND REPORTS: Tradycjonalizm i neotradycjonalizm w sztuce
XIX i XX wieku na Pomorzu 

Joanna   Jakubowska
MAeS
2013; 14(1):234-238
ICID: 1103528Abstract total views: 412
Full text total downloads: 412
Maximum downloads: 22 (2015.12)
Minimum downloads: 2 (2015.06)
Average monthly downloads: 11.14