BOOK REVIEWS AND REPORTS Mafia rosyjska. Prywatna ochrona w nowej gospodarce rynkowej

Kamil   Miszewski
MAeS
2011; 12(1):203-207
ICID: 1097399
Abstract total views: 351
Full text total downloads: 351
Maximum downloads: 27 (2016.09)
Minimum downloads: 4 (2014.11)
Average monthly downloads: 10.32