RECENZJE: Wybrane zjawiska patologii społecznej wśród młodzieży z peryferyjnych dzielnic Gdańska, Gdańsk 2005

Bartłomiej    Doborzyński, Beata    Bykowska, Jarosław    Załecki
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
2006; 7(7):147-147
ICID: 1097286
Abstract total views: 353
Full text total downloads: 353
Maximum downloads: 20 (2016.01)
Minimum downloads: 4 (2014.11, 2015.07, 2016.11, 2017.06)
Average monthly downloads: 10.7