MATERIAŁY Z BADAŃ. SPRAWOZDANIA: LUBELSKIE RODZINY ZASTĘPCZE. RAPORr Z BADAŃ 

Urszula    Kusio
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):245-245
ICID: 1097142
Abstract total views: 392
Full text total downloads: 392
Maximum downloads: 28 (2015.08)
Minimum downloads: 4 (2017.06)
Average monthly downloads: 11.2