MATERIAŁY Z BADAŃ. SPRAWOZDANIA: LUBELSKIE RODZINY ZASTĘPCZE. RAPORr Z BADAŃ 

Urszula    Kusio
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):245-245
ICID: 1097142
Abstract total views: 361
Full text total downloads: 361
Maximum downloads: 28 (2015.08)
Minimum downloads: 6 (2014.10, 2014.11, 2014.12, 2015.02, 2015.07, 2015.09, 2016.11)
Average monthly downloads: 11.65