MATERIAŁY Z BADAŃ. SPRAWOZDANIA: NIELETNI PRZESTĘPCY I ICH ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZEW ŚWIETLE AKT SĄDU RODZINNEGO W LUBLINIE KOMUNIKAT Z BADAŃ

Mariusz    Gwozda, Ewa    Krawczak
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):242-242
ICID: 1097141
Abstract total views: 342
Full text total downloads: 342
Maximum downloads: 24 (2016.01)
Minimum downloads: 4 (2014.11, 2014.12, 2016.11, 2017.06, 2017.08)
Average monthly downloads: 9.77