MATERIAŁY Z BADAŃ. SPRAWOZDANIA: SPĘDZANIE PŁODU, DZIECIOBÓJSTWO I OFIARY Z DZIECI FORMĄ KONTROLI URODZEŃ W WYBRANYCH KULTURACH ŚWIATA

Urszula   Komosa
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):230-230
ICID: 1097139
Abstract total views: 351
Full text total downloads: 351
Maximum downloads: 25 (2016.04)
Minimum downloads: 2 (2017.08)
Average monthly downloads: 10.03