ARTYKUŁY RÓŻNE: ROLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W FUNKCJONOWANIU SYSTEMU KULTURY I OŚWIATY

Wiktor    Pepliński
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):211-211
ICID: 1097137
Abstract total views: 327
Full text total downloads: 327
Maximum downloads: 22 (2016.02)
Minimum downloads: 2 (2017.06)
Average monthly downloads: 9.91