ARTYKUŁY RÓŻNE: ROLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W FUNKCJONOWANIU SYSTEMU KULTURY I OŚWIATY

Wiktor    Pepliński
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):211-211
ICID: 1097137
Abstract total views: 343
Full text total downloads: 343
Maximum downloads: 22 (2016.02)
Minimum downloads: 4 (2015.06, 2015.07, 2015.09, 2017.08)
Average monthly downloads: 9.8