ARTYKUŁY RÓŻNE: PRZEDMIOT, TRUDNOŚCI I PERSPEKTYWY ESTETYKI WSPÓŁCZESNEJ

Bohdan    Dziemidok
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):185-185
ICID: 1097134
Abstract total views: 337
Full text total downloads: 337
Maximum downloads: 23 (2016.04)
Minimum downloads: 4 (2014.11, 2015.09, 2017.06)
Average monthly downloads: 10.21