RECENZJE: Judaizm — słownik obyczajów i tradycji. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo GGP, Gdańsk 1994, 148 s.,
iltistr., bibliografia (Ludwik Kostro)

Władysław    Pałubicki
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):252-252
ICID: 1097100
Abstract total views: 375
Full text total downloads: 375
Maximum downloads: 19 (2016.04)
Minimum downloads: 4 (2014.11, 2015.06, 2016.09)
Average monthly downloads: 10.71