RECENZJE: Partia Zielonych w systemie politycznym RFN. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. Słupsk 1994, 139 s. (Antoni Malinowski)

Stefan    Rudnik
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):249-249
ICID: 1097093
Abstract total views: 395
Full text total downloads: 395
Maximum downloads: 25 (2016.04)
Minimum downloads: 4 (2014.11)
Average monthly downloads: 11.29