RAPORTY Z BADAŃ, OPRACOWANIA, MATERIAŁY: Więzi uczuciowe między dziadkami i wnukami (na podstawie badań przeprowadzonych w rodzinach trzypokolcniowych)

Barbara    Małecka
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):231-231
ICID: 1097086
Abstract total views: 410
Full text total downloads: 410
Maximum downloads: 22 (2016.02)
Minimum downloads: 4 (2016.09)
Average monthly downloads: 11.71