RAPORTY Z BADAŃ, OPRACOWANIA, MATERIAŁY: „Sal małe sefarim" (Kosz pełen książek) + Aneks (Władysław Pałubicki, Beata Krzemińska: Biogramy
sławnych mędrców Talmudu)

Władysław    Pałubicki
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):210-210
ICID: 1097074
Abstract total views: 377
Full text total downloads: 377
Maximum downloads: 22 (2016.04)
Minimum downloads: 4 (2014.11, 2014.12, 2015.06)
Average monthly downloads: 10.77