RECENZJE: Podręcznik socjologicznych badań ankietowych (B. Łączek)

Paweł    Danilowicz
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):326-326
ICID: 1097016
Abstract total views: 397
Full text total downloads: 397
Maximum downloads: 25 (2016.04)
Minimum downloads: 2 (2015.06)
Average monthly downloads: 11.34