RECENZJE: Dyrektywy i sposób ich wypowiadania (Stefan Pałczyński) 

Zygmunt    Ziembiński, Maciej   Zieliński
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):323-323
ICID: 1097013
Abstract total views: 357
Full text total downloads: 357
Maximum downloads: 27 (2016.04)
Minimum downloads: 2 (2017.08)
Average monthly downloads: 10.2