RECENZJE: Dyrektywy i sposób ich wypowiadania (Stefan Pałczyński) 

Zygmunt    Ziembiński, Maciej   Zieliński
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):323-323
ICID: 1097013
Abstract total views: 349
Full text total downloads: 349
Maximum downloads: 27 (2016.04)
Minimum downloads: 4 (2014.11, 2015.02, 2015.09, 2016.05, 2016.09, 2017.06)
Average monthly downloads: 10.58