ARTYKUŁY RÓŻNE. MATERIAŁY. SPRAWOZDANIA:
Człowiek sportu — mistrz — czy rywal?

Marcin    Krawczyński
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):296-296
ICID: 1097000
Abstract total views: 351
Full text total downloads: 351
Maximum downloads: 22 (2016.02)
Minimum downloads: 4 (2014.11, 2015.02, 2016.05)
Average monthly downloads: 11.32