ARTYKUŁY RÓŻNE. MATERIAŁY. SPRAWOZDANIA: Grupy samopomocy i koła przyjaźni trzeźwych rodzin jako formy reintegracji osób uzależnionych od alkoholu do środowiska społecznego w Republice Federalnej Niemiec

Andrzej    Butkiewicz
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):280-280
ICID: 1096997
Abstract total views: 389
Full text total downloads: 389
Maximum downloads: 22 (2016.02)
Minimum downloads: 4 (2014.11, 2014.12, 2015.02, 2016.05, 2017.08)
Average monthly downloads: 11.11