DOKUMENTY, MATERIAƁY. SPRAWOZDANIA: Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. "Socjologia polityki w Polsce" (Olgierd Sochacki)


Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1992; 1(1):112-112
ICID: 1096070
Abstract total views: 373
Full text total downloads: 373
Maximum downloads: 25 (2016.04)
Minimum downloads: 3 (2014.11)
Average monthly downloads: 10.66