Metafora jako doświadczenie
graniczne: wiersz jarosława Marka
rymkiewicza to jest krzesło w świetle
filozofii derridiańskiej

Xymena    Synak-Pskit
MAeS
2008; 9(1):38-47
ICID: 1094047
Abstract total views: 392
Full text total downloads: 392
Maximum downloads: 24 (2016.02)
Minimum downloads: 2 (2014.11)
Average monthly downloads: 11.53