Nabór tekstów: Humor 2016-07-30

 Numer specjalny - Humor Redaktorka prowadząca numeru: Monika Bokiniec

Humor stanowi istotny element naszego życia. Jego moc może uzdrawiać lub ranić. Stanowi jednak wciąż tajemnicze zjawisko, które niełatwo ująć teoretycznie, czy też zbadać empirycznie. Starając się przyczynić do lepszego zrozumienia zjawiska humoru, czekamy na teksty z zakresu antropologii, socjologii, filozofii i pokrewnych dyscyplin, podejmujące zagadnienia natury ogólnej (czym jest humor, jak go badać) oraz studia przypadków i empiryczne badania nad przejawami humoru. Proponowane zagadnienia: empiryczne badania nad humorem;"rozpracowywanie dowcipów": czego trzeba, aby zrozumieć dowcip; czy dowcip wyjaśniony wciąż jest śmieszny?; humor polityczny i religijny - broń słabych?; humor i związki (międzyludzkie, człowiek-zwierzę); śmiech w obliczu tragedii, czarny humor, humor jako mechanizm obronny; cykle humorystyczne; humor a stereotypy/skrypty; etyka humoru: kiedy śmiech jest moralnie naganny?; praktyczne zastosowania humoru (reklama/marketing, edukacja, terapia); humor w kulturze ludowej - zwyczaje lokalne; humor w życiu codziennym i przedmiotach codziennego użytku (na przykład, w designie), zabawne przedmioty (funkcjonalne lub nie); dowcipy i ich obiekty: kto staje się przedmiotem ośmieszenia i dlaczego?; peryferia humoru: śmiech, komedia, gra, zabawa, karnawał - różnice i cechy wspólne; metodologia: jak badać humor?; wstydliwe przyjemności; różnice kulturowe w sferze humoru i śmiechu (również w perspektywie historycznej); humor a przekład; śmianie się z samych siebie - kto, dlaczego i w jakim celu wykorzystuje samoośmieszenie?; humor dziecięcy; humor obraźliwy; humor nieudany, humorystyczne nieporozumienia; humor a smak: struktura społeczna, dystynkcja, klasa, płeć, wiek, etc. - różnice w reprezentacji i tło społeczne humoru ----------------------------------------------- Czekamy na artykuły po polsku i po angielsku. Należy zgłaszać teksty poprzez stronę czasopisma: http://www.maes-online.com/ Należy zapoznać się z instrukcjami dla autorów zamieszczonymi na stronie. W razie pytań, prosimy o kontakt z redaktorką prowadzącą numeru: Monika Bokiniec, wnsmbo@univ.gda.pl ------------------------ Termin nadsyłania tekstów: 30 października 2016