Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji
pt. „Praca – Konsumpcja – Przedsiębiorczość. Świadomość
ekonomiczna młodego pokolenia państw Grupy Wyszehradzkiej”

Monika Żak 1
1 -
MAeS
2016; 17 (1):
ICID: 1212317
Article type: Short communication
IC™ Value: 1.80
Abstract provided by Publisher
 

  FULL TEXT STATS


Related articles in IndexCopernicus™
     [76 related records]