MUSIC AND MORALITY (REVIEVS): Re-thinking values (B. Dziemidok, 2014,
Amerykańska aksjologia i estetyka XX wieku. Wybrane koncepcje,
Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno, pp. 256)

Anna Chęćka-Gotkowicz 1
1 - Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG
MAeS
2015; 16 (3):
ICID: 1186723
Article type: Other
IC™ Value: 1.50
Abstract provided by Publisher
 

  FULL TEXT STATS


Related articles in IndexCopernicus™
     [76 related records]