BOOK REVIEWS AND REPORTS: Conference report: Ogólnopolska konferencja „Praca – Więź – Integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa” poświęcona pamięci prof. zw. dra hab. Władysława Jachera w piątą rocznicę śmierci (sprawozdanie z konferencji)

Monika Żak 1
1 -
MAeS
2014; 15 (2):
ICID: 1131979
Article type: Letter/Correspondence
IC™ Value: 0.90
Abstract provided by Publisher
 

  FULL TEXT STATS


Related articles in IndexCopernicus™
     więź [0 related records]